Truyền thông nói về chúng tôi:
https://sangnhuong.vn/vi/tin-tuc/tin-bat-dong-san/novaland-cong-bo-du-an-the-prince-residence-2130.html https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-thi-truong/novaland-ra-mat-the-prince-residence—du-an-cao-cap-duong-nguyen-van-troi
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-thi-truong/novaland-21-nam-mot-chang-duong
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/van-phong-tien-loi-danh-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho-co-hoi-dau-tu-an-toan-hieu-qua
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/thi-truong-bds-cuoi-nam–can-ho-trung-tam-tp-the-prince-residence–hut-hang
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/the-prince-residence-lua-chon-dau-tien-khi-mua-can-ho-trung-tam-tp
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/the-prince-residence-du-an-co-vi-tri-vang https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/the-prince-residence-co-hoi-dau-tu-can-ho-trung-tam-chi-tu-22-ty
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/the-prince-residence-can-ho-trung-tam-ly-tuong-de-o-lan-dau-tu
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/novaland-ra-mat-lexington-du-an-duoc-mong-doi-tai-an-phu-quan-2-1
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/novaland-mo-them-van-phong-giao-dich-gioi-thieu-can-ho-trung-tam-voi-gia-23-ty-can
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/novaland-khai-truong-nha-mau-lexington-p-an-phu-q2 https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/danh-cho-con-tai-san-gia-tri-can-ho-the-prince-residence-tai-trung-tam-thanh-pho-1
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/co-hoi-mua-can-ho-trung-tam-tp-the-prince-recidence-voi-gia-tot-va-nhieu-uu-dai
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/co-hoi-dau-tu-van-phong-tai-mat-tien-duong-nguyen-van-troi-tp-hcm-gia-tu-780trieuvi-tri
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/can-ho-the-prince-residence-mat-tien-duong-nguyen-van-troi–tiep-tuc-dat-luong-giao-dich-cao
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/can-ho-the-prince-residence-du-an-vi-tri-doc-dao-van-giao-dich-tot
https://www.novagroup.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/can-ho-novaland-kenh-dau-tu-sinh-loi-va-an-toan
http://chieuthu6.com/nha-dat-bat-dong-san/16578-chi-tu-500-trieu-dong-co-dau-tu-van-phong-cao-cap-gan-trung-tam-thanh-pho.html http://nhadatnews.blogspot.com/2013_09_22_archive.html
http://atoz.vn/kinh-doanh/bat-dong-san/so-huu-nha-trung-tam-tp-hcm-voi-gia-tu-2-2-ty-dong/
https://www.novaland.com.vn/en-US/news-1/novalands-news/project-news-1/the-prince-residence-an-ideal-apartment-center-to-live-and-invest
https://www.novaland.com.vn/en-US/news-1/novalands-news/project-news-1/diva-my-linh-purchases-the-prince-residence-apartment-at-the-unique-location-in-the-heart-of-ho-chi-minh-city-1 https://www.novaland.com.vn/novaland-ra-mat-the-prince-residence—du-an-cao-cap-duong-nguyen-van-troi https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=937&pagenumber=10 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=908&pagenumber=10 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=113&NewsID=1556 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=971 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=959&pagenumber=10 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=965&pagenumber=3 https://www.novaland.com.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/co-hoi-mua-can-ho-trung-tam-tp-the-prince-recidence-voi-gia-tot-va-nhieu-uu-dai https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=973 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=957&pagenumber=6 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=925&pagenumber=9 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=925&pagenumber=3 https://www.novaland.com.vn/tin-tuc-1/thong-tin-novaland/tin-du-an/can-ho-the-prince-residence-du-an-vi-tri-doc-dao-van-giao-dich-tot
https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=956 https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=939&skin=printerfriendly https://www.novaland.com.vn/News/NewsDetail.aspx?zoneid=114&NewsID=916&pagenumber=5 https://www.novaland.com.vn/the-prince-residence-can-ho-trung-tam-ly-tuong-de-o-lan-dau-tu
https://www.novaland.com.vn/ca-si-my-linh-tau-can-ho-the-prince-residence-vi-tri-doc-dao-giua-trung-tam-tp-ho-chi-minh https://www.sggp.org.vn/the-prince-residence-co-hoi-dau-tu-can-ho-trung-tam-chi-tu-22-ty-10177.html
https://cafef.vn/bat-dong-san/tphcm-van-phong-tien-loi-hut-khach-20140403055213276.chn
https://vnexpress.net/so-huu-nha-trung-tam-tp-hcm-voi-gia-tu-2-2-ty-dong-2897578.html
https://vnexpress.net/novaland-trien-khai-mo-hinh-van-phong-tien-loi-2973844.html
https://vnexpress.net/novaland-ra-mat-du-an-cao-cap-the-prince-residence-2880287.html