Mặt Bằng Căn Hộ Của Dự án.
Mặt Bằng căn 1 phòng ngủ.
Mặt Bằng căn 2 phòng ngủ.

Mặt Bằng căn 3 phòng ngủ.
Mặt Bàng Căn hộ khu 2